VÅRA VERKTYG


Vill du bli skickligare på att hantera stress?
Behöver du mer energi, för att kunna göra det du vill?
Längtar du efter läkning, utveckling och inspiration?
Vi har bra verktyg som hjälper dig på vägen.

Yoga

Yoga har, med rötter från Indien och Tibet, genom årtusenden utvecklats till det vi idag kallar Yoga.
Yoga kan hjälpa dig med effektiv stresshantering, ge mental klarhet, stabil energi och djup inre ro.

"Yoga" betyder "att förena" och är ett sätt att träna och utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen.
Yoga kan utövas stående, sittande eller liggande oftast i form av både stilla och rörliga positioner. 
Qigong

Under tusentals år har kinesiska mästare utvecklat det vi idag kallar Qigong. Qigong fungerar utmärkt för dig som vill få mer energi, förbättra hälsan och öka ditt välbefinnande.

"Qi" betyder "livsenergi" och "gong" betyder "träning" Qigong är alltså ett sätt att träna och kultivera sin livsenergi. Qigong kan utföras stående, sittande eller liggande, oftast i form av långsamma mjuka rörelser. 

Läs mer om Lyft upp Qi.

Läs mer om MKM 


Medveten närvaro

Medveten närvaro eller mindfulness är en uråldrig metod som sägs härstamma från buddhismen. Samma filosofi återfinns även i många andra traditioner som taoism, yoga, qigong och schamanism. Medveten närvaro är mer än en metod, det är ett förhållningssätt som handlar om att vara närvarande i nuet. Medveten närvaro är en nyckel till ett friskare och rikare liv och ökar förmågan att uppleva sinnesro och medkänsla med oss själva och andra.


 

 

Copyright © 2021  SHUNYA