LYFT FÖRETAGET - ONLINE eller på plats

Stresshantering ... eller hur vi går från att överleva till att leva

  • Stresshantering är ett sätt att lära känna av och minska den stress man upplever. Det är viktigt att känna igen symtom och göra något åt dem då stressrelaterade sjukdomar har blivit mycket vanligare i vårt samhälle.
  • Kronisk stress är tärande. En person som domineras av det sympatiska nervsystemet sliter ut energireserverna i kroppen med sämre immunförsvar, sämre matsmältning och sämre cellförnyelse som följd.
  • Omgivningen påverkas. Modern hjärnforskning visar att hjärnan påverkas negativt vid stress. Frontalloberna "släcks". I frontalloberna sitter kreativiteten och förmågan till medkänsla med andra människor. När en individ blir stressad slås både förmågan till empati och kreativitet ut.

VÅR METOD, DET HÄR FÅR DU OCH DINA KOLLEGOR TA DEL AV

  • Effektiv stresshantering för en friskare kropp och ett lättare sinne, vilket är plattformen för all vidare utveckling.
  • Personlig utveckling. Det vi med säkerhet vet är att livet är i ständig förändring. Att utvecklas är helt nödvändigt för att leva ett friskt och rikt liv. Personlig utveckling är gynnsamt för hela arbetsplatsen och skapar god lönsamhet, lägre sjukfrånvaro och en inspirerande och hållbar arbetsmiljö. 
  • Hjärtintelligens (HQ). Kanske den främsta orsaken till ohälsa är när vi inte är i kontakt med oss själva. Att leva från hjärtat är i högsta grad en konkret och verklig handling som påverkar dig och din omgivning på alla plan.

 Att överleva eller leva ... vår metod och utvecklingsmodell är mycket mer än stresshantering, vilket skapar förutsättningar till ett annat sätt att leva med god hälsa, personligt ansvarstagande och glädje i vardagen. 

Våra kurser engagerar och ger effekt

Vi hjälper er

Vårt företag, verksamt sedan 2006 hjälper privatpersoner, företag, kommuner och landsting med kompetensutveckling. Hos oss får du välutbildade lärare med bred kompetens och många års erfarenhet av att leda människor och grupper i effektiv stresshantering, personlig utveckling och hjärtintelligens. Vi bedriver en lugn och närvarande utveckling som stödjer deltagarna att hitta sin egen drivkraft till läkning och utveckling. Vi är utbildade i- och arbetar med verktyg från yoga, qigong, meditation och mindfulness. Vidareutbildning och fördjupning sker kontinuerligt med vår verksamhet.

Boka 
anna@shunya.se

 Följande har anlitat Shunya

Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun, Arboga Högskola, Landstinget Västmanland, Svenska Kyrkan, Eskilstuna kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Strängbetong, Fibromyalgiförbundet, Combitech AB, Seco Tools AB, Kungsörs vårdcentral, Sweet Heart Green Café, Kungsörs torp Hotell och Konferens, ABF.

Copyright © 2021  SHUNYA